O nas

Galeria Sztuki A1 powstała w końcu 2004 roku z inicjatywy Dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków prof. Andrzeja Kadłuczki. Zlokalizowana została w pięknej średniowiecznej piwnicy, w centrum historycznego Krakowa, przy ulicy Kanoniczej – malowniczej trasie wiodącej do dawnej siedziby Królów Polskich na Wawelu.

Celem utworzenia Galerii było uzupełnianie i wspieranie edukacji architektonicznej poprzez organizację wystaw prezentujących dorobek pracowników dydaktycznych Wydziału Architektury, tak w zakresie twórczości architektonicznej, jak też dokonań w sztukach plastycznych: rysunku, grafice, malarstwie, rzeźbie czy fotografii. Obecnie Galeria Sztuki A1 jest miejscem organizacji wystaw i wydarzeń artystyczno-naukowych, promujących nie tylko własnych pracowników.

W ramach rozszerzającej się działalności oferuje możliwość ekspozycji twórczości artystów polskich i zagranicznych. Proponuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych (wykłady, warsztaty, promocje książek), a także wystaw malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, architektury etc.

Celem Galerii Sztuki A1 jest promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego, zakładająca współpracę z innymi instytucjami tj. galerie sztuki, organizacje państwowe, ośrodki konserwacji zabytków, stowarzyszenia naukowe, centra językowe, mass-media.

 

Galerię Sztuki A1 prowadzi

Kurator:

dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk

 

Z-ca Kuratora:

mgr inż. arch. Izabella Golicz

 

Galeria A1

autorzy fotografii:  Andrzej Kadłuczka, Piotr Kotucha