Kontakt

 

Galeria Sztuki A1

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

Ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków

Tel. +48 12 628-24-51

Biuro: II piętro,  pokój nr 206,

Biuro czynne jest w dniach: czwartki i piątki, w godz. 10.00 – 15.00

www.a1-galeria.pk.edu.pl

 

Kurator Galerii A1:

dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: kathkolodziejczyk@gmail.com

 

Z-ca Kuratora Galerii A1:

mgr inż. arch. Izabella Golicz

e-mail: igolicz@pk.edu.pl