Warsztaty

OTWARTE WARSZTATY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 logo-warsztatów


Galeria A1 Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej zaprasza na 1-szą edycję otwartych warsztatów naukowo – artystycznych „3A Workshop – Architecture, Art, Archaeology.

Jest to profesjonalny kurs o charakterze interdyscyplinarnym, przeznaczony zarówno dla osób wykształconych w dziedzinach: architektury, sztuki i archeologii, zamierzających jedynie poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, jak również dla osób poszukujących nowych wyzwań, entuzjastów i miłośników nauki, sztuki i kultury, hobbistów i pasjonatów, czy też młodych osób planujących dopiero swoją przyszłość zawodową. Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wykłady i zajęcia praktyczne będą trwały jeden semestr, prowadzone pod kierunkiem uznanych architektów, artystów i archeologów – wykładowców Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, członków Towarzystwa Popularyzatorów Nauki „Euklides” oraz członków Polskiego Związku Artystów Plastyków.

Zajęcia odbywać się będą w piątki (od 15.30 do 20.30) i soboty (od 10.30 do 15.30), w terminie: od 13 września 2013 do 1 lutego 2014 roku. Kurs będzie trwał 150 godzin i zostanie zakończony zbiorową wystawą prac uczestników, wykładem podsumowującym gościa specjalnego oraz uroczystym wręczeniem dyplomu ukończenia warsztatów naukowo-artystycznych Politechniki Krakowskiej: „3A Workshop – Architecture, Art, Archaeology.

 

PROGRAM:

Tematyka zajęć dotyczyć będzie definicji, reguł i zasad  trzech ważnych dziedzin – architektury, sztuki i archeologii  oraz ich wzajemnych powiązań i miejsca we współczesnym świecie. Fascynująca przygoda jaką odbędziemy podróżując poprzez sekrety przeszłości, królową sztuk architekturę do współczesnych działań artystycznych,  pozwoli uczestnikom na odkrycie własnych talentów i poprowadzi do dalszego rozwoju oraz realizacji własnych projektów.

Będziemy mówić o współczesnej  kreacji  architektury europejskiej na tle historycznego kontekstu, konserwatorskich metodach adaptacji i modernizacji architektury historycznej, adaptacji i rewitalizacji wnętrz historycznych do współczesnych potrzeb, projektować wnętrza mieszkalne oraz wnętrza w obiektach użyteczności publicznej.

Naszym celem jest konfrontowanie sztuki współczesnej z architekturą historyczną, świadomy dialog z miejscem i ujawnienie jego potencjału. Nasze warsztaty proponują realizację intermedialnych interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej (zabytkowej). Będziemy poruszać problematykę intermedialności dzieła sztuki, rozważać teorię obrazu, mitu, symbolu miasta, dyskutować o metodach komunikacji z odbiorcą masowym, wpływie otaczającego krajobrazu kulturowego na człowieka (sztuka i kultura, sztuka i filozofia, sztuka i religia).

Kompletując wiedzę trzech uzupełniających się dziedzin: architektury, sztuki i archeologii nie sposób pominąć najważniejszej z nauk – naukę o przeszłości, fundament kultury, określający miejsce człowieka w świecie. Będziemy mówić o tym czym zajmuje się współczesna archeologia, jakimi metodami posługują się archeolodzy w rekonstruowaniu przeszłości, opowiadać o najnowszych badaniach nad cywilizacjami starożytnymi i klasycznymi świata oraz nad cywilizacją Majów i Azteków. Warsztaty będą poruszały również tematykę  powstania pierwszych państw, tego jak człowiek wynalazł mechanizmy państwowe, a także będą dotyczyły jednego z najstarszych środków komunikacji czyli pisma egipskiego, mezopotamskiego oraz pisma Majów.

 

Otwarte warsztaty naukowo-artystyczne PK odbywać się będą pod patronatem: Prorektora PK ds. studenckich prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała, Dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK prof. dr hab. inż. arch.  Andrzeja Kadłuczki oraz Towarzystwa Popularyzatorów Nauki „Euklides”.

 

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTATACH: 1950 zł

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 26 lipca 2013 (piątek)

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz należy wydrukować, wypełnić i złożyć w Biurze Galerii Sztuki A1

Ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków, II piętro, pokój nr 206

Biuro czynne jest w dniach: czwartki i piątki, w godz. 10.00 – 15.00

 

Harmonogram warsztatów 3A WORKSHOP

 

3A Workshop – Architecture, Art, Archaeology – BLOKI TEMATYCZNE

 

I Architektura

WYKŁADY WARSZTATY
Krytyka architektoniczno-konserwatorska współczesnych realizacji europejskich Adaptacja historycznych krakowskich kamienic do nowych funkcji
Historia architektury wnętrz – przegląd stylów Projektowanie wnętrz w zabytkowych kamienicach
Wystrój wnętrz sakralnych Projektowanie wnętrz w obiektach architektury przemysłowej (lofty)
Adaptacja zabytkowych wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej do nowych funkcji Projektowanie współczesnych wnętrz mieszkalnych (mieszkanie marzeń)
Historia designu Funkcja
Geneza architektury modernistycznej w Europie Forma
Przemiany układów funkcjonalno-przestrzennych krakowskiej architektury 20.lecia międzywojennego Styl
Projektowanie obiektów biurowych i sportowych na tle zabytkowego krajobrazu Estetyka
Oświetlenie wnętrz historycznych Kolorystyka
Historia sztuki witrażowej Techniki i technologie witrażownictwa

 

II Sztuka

WYKŁADY WARSZTATY
Sztuka i filozofia Mała forma unikatowa – tkanina artystyczna
Estetyka intermedialna Mała forma unikatowa – papier czerpany
Przemiany w procesie twórczym Mała forma unikatowa – orgiami
Sztuka i kultura Instalacja artystyczna – działania wizualne w przestrzeni publicznej
Sztuki wizualne w przestrzeni publicznej Graffiti – działania wizualne w przestrzeni publicznej
Kraj-obraz / Świato-obraz Murale – działania wizualne w przestrzeni publicznej
Sztuka i religia Sztuka interdyscyplinarna w przestrzeni publicznej – teatr uliczny
Światopogląd – określona postawa wobec sztuki Sztuka interdyscyplinarna w przestrzeni publicznej – performance
(Meta)fizyka w sztuce Sztuka interdyscyplinarna w przestrzeni publicznej – happening

 

III Archeologia

WYKŁADY WARSZTATY
Czym zajmuje się współczesna archeologia Fotografia dokumentacyjna
Jakimi metodami posługują się archeolodzy w rekonstruowaniu przeszłości Najnowsze metody dokumentacji komputerowej
Sztuka prahistoryczna i pradziejowa w najnowszych badaniach Reportaż fotograficzny w warunkach tropikalnych
Cywilizacje starożytne świata w najnowszych badaniach Egipskie hieroglify
Starożytny Egipt i Mezopotamia – powstanie wielkich cywilizacji Mezopotamskie pismo klinowe
Powstanie pierwszych państw – jak człowiek wynalazł mechanizmy państwowe Starożytne ozdoby
Cywilizacje klasyczne – Grecja i Rzym w najnowszych badaniach Pismo Majów – tajemnice zaklęte w glifach
Cywilizacja Majów i Azteków – polskie badania nad kulturami prekolumbijskimi Graffiti
Dlaczego upadły wielkie cywilizacje Konserwacja depozytu archeologicznego