Michał Pelz – fotografie. Wystawa retospektywna na 70lecie urodzin

Plakat

 

 

 

 

Fes