28. ULICA: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na fotografii

Krakowskie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotogalicja istnieje w krakowskim środowisku artystycznym od 10 lat. Przez ten czas wpisało się na stałe w pejzaż Krakowa konkretnymi działaniami na rzecz sztuki fotograficznej, a także podjęło trudną próbę zaistnienia w roli współorganizatora imprez charytatywnych.

KSF Fotogalicja zrzesza ludzi o bardzo wielorakich zainteresowaniach fotograficznych – portret, reportaż, akt, makrofotografia, pejzaż, efekty specjalne itp. Organizujemy też wykłady tematyczne, traktujące o technice i sztuce fotograficznej, prezentuje swoje możliwości w studio fotograficznym, organizując różnego rodzaju sesje tematyczne i szkolenia.

Staramy się pokazywać ludziom, że fotografia może być sposobem na aktywne i wartościowe życie

teatry