Kinga Łapot-Dzierwa: Kompozycje pejzażowe

Bez-nazwy-1

 

Kompozycje pejzażowe

Wystawa obejmuje prace, dla których motywem przewodnim stał się pejzaż. Poszukuję w nim tego,  co szczególnie wpływa na twórczą wyobraźnię artysty. Podążając tropem dziecka, zaczęłam odkrywać, że czasami wystarczy tylko patrzeć, by zbliżyć się do piękna natury. Poczuć, dotknąć, usłyszeć, dostrzec jak najwięcej szczegółów, indywidualnych cech każdej rośliny, wspaniałości i osobliwości krajobrazów, zjawisk atmosferycznych, światła, głosów, zapachów natury.

Przygotowana przeze mnie prezentacja pt. Kompozycje pejzażowe, jest kontynuacją podejmowanych wcześniej problemów malarskich. Po raz kolejny chciałabym pokazać, jakie jest moje rozumienie pejzażu. To z jednej strony akceptacja widzialnej natury i jej piękna, z drugiej – próba wniknięcia tak głęboko, aby wydobyć z niej jak najwięcej tajemnic. Nie jest to więc tradycyjne rozumienie malowania pejzażu, nie jest to wierne odtwarzanie natury, ale efekt twórczych przemyśleń wynikających z wnikliwej obserwacji i wspomnień związanych
z przeszłością bliższą i dalszą  oraz miejscami zapamiętanymi. Trudno znaleźć
w moich obrazach rzeczywiste miejsca, trudno dopatrywać się realnych rzeczy
i przedmiotów. To raczej sentymentalna podróż do miejsc ważnych i snucie opowieści o własnym Genius Loci.

Kinga Łapot-Dzierwa

Artysta plastyk, pedagog plastyki.  Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach – klasa tkaniny artystycznej. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku: wychowanie plastyczne.

W 2002 roku uzyskała kwalifikacje pierwszego stopnia w dyscyplinie naukowej: plastyka, specjalność: malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

W 2010 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W swojej pracy łączy kwalifikacje artystyczne i pedagogiczne.

Wystawiała między innymi w Goteborgu, Kijowie, Krakowie, Rzeszowie czy Kielcach.

Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w USA, Niemczech, Szwecji, Ukrainie i Polsce

Polem jej twórczych poszukiwań są głównie pejzaże i martwe natury, w których zwraca uwagę na kolor i fakturę. W abstrakcyjnych, na pierwszy rzut oka, pracach znajdujemy odniesienia do świata realnego, wyjętego z kontekstu, oglądanego przez pryzmat doznań emocjonalnych i estetycznych autorki.