Historické techniky fotografie

Zapraszamy na wystawę prac studentów Ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Prezentowane prace są efektem pracy studentów w zajeciach Historické techniky fotografie (historycznych technik fotografii), które są nauczane w naszej szkole po raz pierwszy, w zakresie dwóch semestrów. Na wystawie są do obejrzenia prace nieudane, tak, żeby odwiedzający zobaczył, jak złożony i tworczy jest cały proces historycznych technik fotografii. Techniki: Cyanotypia, VanDyke, Olej, Guma, Slony papier oraz druk palladiowy.

Gwarant: doc. Jaroslav Prokop
Nauczyciel: Jiří Černohorský

Autorzy: Diana Dobrescu, Lucie Grebíková, Zuzana Horáková, Tobiáš Kučera, Jana
Valouchová, Dan Macek, Markéta Plšková, Petra Ocelková, Jakub Palmovský,
Filip Sedláček.