Wystawa malarstwa Bartłomieja Żukowskiego „Symetria, translacja, rotacja”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Bartłomieja Żukowskiego pt. Symetria, translacja, rotacja, który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 17.00 w naszej galerii.

Obecność symetryczności, jako swego rodzaju równowagi, ładu, harmonii i porządku zachwyca, intryguje i przyciąga. Można jednak zaryzykować twierdzenie, iż cały wymiar ontologiczny naszej rzeczywistości pozbawiony jest idealnej symetrii. Jest zatem – w mniejszym lub większym stopniu – asymetryczny lub niesymetryczny. Asymetryczność ta może przejawiać się m.in. w braku równowagi w danym układzie przestrzennym lub relacjach międzyludzkich, dominacji wartości itp. Najkrócej mówiąc, asymetryczność jest wyrazem codzienności, staje się powszechna, przysłaniając tym samym zjawisko ledwie dostrzegalnej symetrii.

W konstruowanych przeze mnie „przestrzeniach malarskich” symetria stała się wiodącym problemem i  szczególną metodą integracji odmiennych form oraz różnych środków stylistycznych w obrazie.  Namalowany zestaw prac stał się dla mnie doświadczeniem i zarazem próbą analitycznego zgłębiania i rozwijania problemu przestrzeni malarskiej w oparciu o symetrię traktowaną w dwojaki sposób. Niekiedy była ona dosłowna; decydowała o głównych podziałach kompozycyjnych oraz stanowiła najistotniejszy element formalny budujący obraz. Innym razem -  stawała się dyskretna, zamaskowana poprzez powtarzalne i cykliczne zmiany. Formy budujące taką kompozycję poddawane były wielokrotnej projekcji przestrzennej tworząc wielostrefowe sylwety lub regularne i konsekwentne zmiany kształtu.

BARTŁOMIEJ ŻUKOWSKI

 

nowy-plakat