Grolsch Art Boom Festival 2013

Wystawa zrealizowana w ramach II edycji projektu Space fillers – sztuka w przestrzeni publicznej  pt. Świat zamknięty w obrazie Podgórza” będzie wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi Grolsch Art Boom 2013.

art-boom-festival-2013