SZTUKA PRZEZ SZTUKĘ

Galeria Sztuki A-1 zaprasza na wirtualną wystawę prac studentek i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (rok 1, st. II, sem. 2) pt. „Sztuka przez sztukę”

W ramach seminarium z przedmiotu Historia Sztuki i Kultury została realizowana I edycja projektu „Sztuka przez sztukę”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o sztukach pięknych. Projekt upowszechnia i promuje naukę o współczesnych problemach i zjawiskach zachodzących w przestrzeniach kultury i sztuki. Jest to koncepcja, która ma zachęcić młodych ludzi do rozwijania kompetencji artystycznych,  budowania kreatywnych postaw i artystycznej tożsamości, ma zaispirować do zdobywania nowych doświadczeń w zakresie działań wizualnych. Projekt stanowi eksperyment o charakterze edukacyjnym i artystycznym, podjętym na rzecz wspieraania rozwoju społecznej wrażliwości oraz umacniania refleksji dotyczącej znaczącej roli sztuki w życiu codziennym.

Zapraszamy wszystkich do oglądnięcia projektów studentek i studentów 1 roku, II-ego stopnia Wydziału Architektury PK,  którzy w minionym semestrze zmierzyli się z trudnym zadaniem zrealizowania graficznej formy wypowiedzi, spełniającej kryterium popularyzacji wiedzy o sztukach pięknych.

Projekty zostały wykonane pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Hryniewicz i dr sztuki Katarzyny Kołodziejczyk

Studentkom i studentom dziękujemy za udział w I-szej edycji projektu oraz gratulujemy wyobraźni, wrażliwości oraz wiedzy!

 

 

Kurator wystawy: Katarzyna Kołodziejczyk